Tweemaandelijks magazine voor groepstoerisme
en gemeenschappelijk personenvervoer over de weg




Officieel tijdschrift van de Federatie van
de Belgische Autobus- en Autocarondernemers