Tweemaandelijks magazine voor groepstoerisme
en gemeenschappelijk personenvervoer over de weg
Officieel tijdschrift van de Federatie van
de Belgische Autobus- en Autocarondernemers